Petycje 2016 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie...

Petycja w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Golach w 8letnią szkołę podstawową z założenia reformy

Wnoszący: Społeczność SP w Golach Mieszkańcy Gminy Baranów Data złożenia: 27.12.2016 r.

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki w której znajdą się informacje edukacyjne na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Wnoszący: Szulc Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Fundacja PlasticsEurope Polska, ul. Trębacka 4 pok. 109, 00-074 Warszawa Data złożenia: 31.10.2016 r.

Petycja w sprawie konkursu

Wnoszący: Szulc Efekt sp. z o.o. Data złożenia: 30.09.2016 r.

Petycja w sprawie dokonania analizy zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej

Wnoszący: Szulc Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Data złożenia: 21.04.2016 r.

Petycja w sprawie utworzenia przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca" w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji

Wnoszący: Szulc Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa Data złożenia: 18.04.2016 r. Odpowiedź: Gmina Baranów poinformowała, że posiada już "biblioteczkę samorządowca".

Petycja w przedmiocie: "aby Jednostka Samorządu Terytorialnego uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wspracie Producenta"

Wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o, ul. Poligonowa 1, Warszawa Data złożenia: 11.04.2016 r. Stan rozpatrzenia petycji: Urząd Gminy Baranów odpowiedział, że sukcesywnie dokon

Petycja dotycząca przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

Wnoszący: 1. Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, Warszawa 2. Organizator konkursu "Podwórko Nivea" G

Zatrzymaj banner przewijany