Postanowienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507W od km 10+746,55 do km 11+709,50 oraz od km 11+973,05 do km 12+199,30 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W od km 11+709,50 do km 11+973,05 położonej w Bożej Woli”.

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie dziąłek o nr ewid. 600/3, 600/4, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17, 600/18, 600/19, 600/20 obręb Holendry Baranowskie gmina Baranów

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Przebudowa drogi powiatowej nr 3832 W od km 0+000 do km 1+1986 w miejscowości Kaski i Gongolina

Zatrzymaj banner przewijany