Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10, ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
1.  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2012 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 4377
21 maja 2012 10:56 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2012 10:55 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2012 10:02 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany