REJESTR WYBORCÓW

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wpisanie do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

Można wpisać się do rejestru wyborców w gminie Baranów, jeżeli: 

  • mieszkasz na stałe w gminie Baranów, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w gminie Baranów, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  • mieszkasz na stałe w gminie Baranów, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w gminie Baranów.

 

 

 

Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego rejestru!

Aby wpisać się do rejestru wyborców należy przygotować:

  • dowód osobisty lub paszport  (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

     

    Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców  zostanie wydana jeśli wykazane zostanie, że zamieszkuje się na stałe pod określonym adresem w gm. Baranów. W tym celu Urząd może wymagać przedstawienia dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym jest się zamieszkałym oraz innych dokumentów potwierdzających związki z gm. Baranów np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz.754 t.j.)

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz.1316 t.j.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Termin na złożenie skargi – 3 dni.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-18
Dokument wytworzony przez: Zastępca Kierownika USC ewidencji ludności dowodów osobistych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 645
18 maja 2018 14:20 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
18 maja 2018 14:20 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
18 maja 2018 14:19 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany