ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO (URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby uprawnione do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego

 • osoba, której akt dotyczy oraz:
  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
 • organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, 
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
 • dokument tożsamości, do okazania.

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny Urząd Stanu Cywilnego.

Opłaty

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – w przypadku złożenia go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, złożenia wniosku -  w przypadku złożenia go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-09-14
Dokument wytworzony przez: Zastępca Kierownika USC ewidencji ludności dowodów osobistych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Bućko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2016 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 807
14 września 2016 08:45 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
14 września 2016 08:44 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany