OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Opłaty

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Baranów opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych ustalona została w wysokości:

8,50 zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku prowadzenia segregowanej zbiórki odpadów

15,00 zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku braku segregacji

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranów właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartalnie) w następujących terminach:

za I kwartał – do 31 stycznia danego roku;

za II kwartał – do 30 kwietnia danego roku;

za III kwartał – do 31 lipca danego roku;

za IV kwartał – do 31 października danego roku.


Termin i sposób załatwienia

Deklarację należy złożyć:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustelenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 r. poz. 250 j.t.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2016 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1383
06 lipca 2016 11:12 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2016 11:12 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2016 11:11 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany