WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UWZGLĘDNIAJĄCEGO UZYSKANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia).

3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia (poświadczone kopie).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 9f ust. 1

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty al. Jerozolimskie 32, Warszawa za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2014 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1179
21 lipca 2014 15:17 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2014 15:14 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany