POWRÓT MAŁŻONKA PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

a)  wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
 
b) prawomocny wyrok sądu w sprawie rozwiązania małżeństwa lub odpis zupełny aktu małżeństwa,  jeżeli małżeństwo nie było zawarte w USC Baranów,
                      
c) dokument  stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 8
Urzad Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

11 zł płatne w kasie Urzędu Gminy lub na konto

Podstawa prawna

a) termin  składania  oświadczenia do  3 miesięcy  od daty uprawomocnienia się wyroku  sądu o rozwiązaniu małżeństwa,

b) oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed  zawarciem małżeństwa, można złożyć przed kierownikiem każdego urzędu stanu  cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2013 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1316
26 listopada 2013 14:27 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany