ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (pełny lub skrócony)
- Potwierdzenie dokonania opłaty

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustawy) - 5,00 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony

Termin i sposób załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku za pisemnym potwierdzeniem odbioru
- przesyłką poleconą,
- przekazuje się osobiście wnioskodawcy,
- przekazuje się osobiście osobie upoważnionej przez wnioskodawcę
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji  kultury (Dz. U, poz. 189 z 2012 r.)

Inne informacje

Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych, o których mowa w pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2013 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1601
11 kwietnia 2017 10:50 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Usunięcie załącznika.
02 stycznia 2014 14:35 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
08 kwietnia 2013 10:22 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany