OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zmianami)

 - art. 19 ust. 1 pkt a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

 - obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.961

Inne informacje

Opłatę targową pobiera się na targowiskach lub innych miejscach wyznaczonych czasowo na dokonanie sprzedaży.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2012 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1460
23 maja 2012 09:33 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 09:31 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany