REJESTRACJA OSÓB NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W szczególnych przypadkach dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

pok. nr 13

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W dniu zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. U.  z  2004 r. Nr 241, poz. 2416z późn. zm.)

Inne informacje

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2012 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1319
22 stycznia 2014 09:26 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 09:57 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
22 maja 2012 10:04 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany