ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Podanie – wg. wzoru
  2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
  3. Dowód geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku (odbitka z mapy zasadniczej),
  4. Oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego o możliwości użytkowania obiektu lub kserokopia dokumentu stwierdzającego przyjęcie budynku do użytkowania przez Starostwo Powiatu Grodziskiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Opłata skarbowa wnoszona w kasie urzędu lub na rachunek urzędu w wysokości:

  1. od zaświadczenia

    a) 17 zł

Termin i sposób załatwienia

 7 dni

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.Nr 23, poz. 151)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1835
12 października 2017 09:31 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2014 09:28 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 10:16 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany