POTWIERDZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Termin : 30 wrzesień każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia zmiany szkoły w której był realizowany obowiązek nauki.
Dostarczenie zaświadczenia właściwej szkoły lub złożenie oświadczenia na poniższym druku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Inne informacje

Brak realizacji obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej zgodnie z art. 20 ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2012 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1675
22 stycznia 2014 09:22 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 09:54 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
18 maja 2012 08:35 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany